Back to Top
 

Înfiinţarea Societăţii Comerciale

AGRIMAT Matca S.A.

 
 

 

• Întreprinderea Agricolă de Stat Matca a fost înfiinţată prin divizarea
Întreprinderii Agricole de Stat Tecuci, în baza H.G. 262 din 13.03.1990.
AGRIMAT Matca S.A. a luat fiinţă la data de 18.07.1991 prin
reorganizarea fostului I.A.S. Matca, în baza Legii 15/1990 şi H.G.
266/1991, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, sub nr. J
17/902/18.07.1991, având codul fiscal RO 1643462, cu un capital social
iniţial de 8.420,00 lei, fiind o societate comercială cu personalitate juridică
română şi funcţionând în baza legislaţiei comerciale româneşti.
• În anul 2001 a avut loc privatizarea societăţii comerciale, capitalul
social devenind în integritate privat, ajungând prin aportul în natură a
acţionarilor la valoarea de 1.660.455,00 lei, împărţit în 664.182 acţiuni a
câte 2,5 ron/acţiune.
♦♦ La înfiinţarea Societăţii Comerciale 8.420,00 lei
♦♦ Reevaluat conform H.G. 500/1994 1.747.452,50 lei
♦♦ Înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului la data de
23.05.2001 1.660.455,00 lei Societatea este cunoscută pe plan
naţional şi internaţional, ocupă o poziţie importantă în mediul
de afaceri din agricultura României, având capitalul integral
privat românesc şi desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii,
zootehniei, viticultură şi prestări servicii.
 

 

Suprafaţa total ă a exploataţiei


Suprafaţa agricolă 4.014,00 ha
Suprafaţa arabilă 3.919,28 ha – arendă
Suprafaţa vie nobilă 91,55 ha
Suprafaţa pajişti naturale 4,01 ha

 
 
 

Obiectivele principale ale societăţii

sunt maximizarea randamentelor,
reducerea cheltuielilor, creşterea calităţii produselor, serviciilor, continuarea
programelor de investiţii în tehnologii moderne, menţinerea şi dezvoltarea
relaţiilor cu colaboratorii şi partenerii de afaceri.

 
 
 

Domenii de activitate1. AGRICULTURA
– Cultura plantelor: cereale, plante tehnice, plante furajere
– Depozitarea cerealelor
2. ZOOTEHNIE
3. VITICULTURA

AGRICULTURA – CULTURA PLANTELOR 

AGRICULTURA – CULTURA PLANTELOR

Societatea AGRIMAT Matca S.A. are ca principal obiect de activitate
(cod CAEN – 0111), cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, exploatează 4.014 ha. teren
situat pe teritoriul a 5 comune din judeţ.

 

EXPERIENȚĂ ȘI PASIUNE ÎN TOT CEEA CE FACEM! 

Agrimat Matca – www.Agrimat.ro