Back to Top
 

AGRICULTURA – CULTURA PLANTELOR

Societatea AGRIMAT Matca S.A. are ca principal obiect de activitate (cod CAEN – 0111), cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, exploatează 4.014 ha. teren situat pe teritoriul a 5 comune din judeţul Galaţi (Matca, Valea-Mărului, Cudalbi, Barcea, Drăgăneşti).
Suprafaţa cea mai mare este cultivată cu grâu, porumb, floareasoarelui şi rapiţă.
Cultura care prezintă mare interes este cultura de rapiţă care aduce cel mai repede venitul în societate, producţia are desfacere rapidă şi preţuri foarte bune. Pentru obţinerea de producţii ridicate, preocuparea a fost tot timpul pentru modernizarea exploataţiilor vegetale prin dotarea cu tractoare, combine, maşini agricole performante urmărind maximizarea randamentelor şi reducerea cheltuielilor pe unitatea de suprafaţă. Totodată am urmărit să aplicăm cele mai noi tehnologii bazate pe cele mai avansate cunoştinţe în domeniu, în special a celor ecologice viabile în lumina Codului de Bune Practici Agricole. 

• Foarte important în desfăşurarea activităţii este faptul că urmărim să perfecţionăm în permanenţă personalul din societate prin specializarea acestuia şi responsabilizarea fiecăruia în parte. 
• Societatea are o relaţie foarte bună cu INCDA Fundulea, de unde cumpărăm seminţe de grâu, orz, triticale din categorii superioare, le multiplicăm, ne asigurăm necesarul propriu şi putem asigura cantităţi însemnate şi pentru alţi fermieri din zonă, societatea plăteşte la timp redevenţa către I.N.C.D.A. Fundulea şi totodată putem prezenta fermierilor din zonă rezultatele noilor soiuri.
• Producţia de cereale obţinută este depozitată în silozurile şi magaziile proprii, având o capacitate de depozitare de peste 25.000 tone, din această producţie o parte se valorifică pe piaţa internă iar o parte se reţine pentru necesarul propriu din zootehnie.

DEPOZITAREA CEREALELOR 

DEPOZITAREA CEREALELOR

Magazii, capacităţi de depozitare de peste 25.000 tone.
• Societatea AGRIMAT Matca S.A. este singura societate din judeţ care cultivă cereale şi are în acelaşi timp şi spaţii de depozitare de peste 25.000 tone.
• În silozul propriu putem prelua peste 1.000 tone pe zi şi în acelaşi timp putem livra 1.000 tone/zi, silozul fiind dotat cu un laborator cu aparatură modernă performantă pentru analiza parametrilor cerealelor, sisteme de condiţionare de mare capacitate.
• Avem capacitate proprie de transport de 200 tone la o cursă prin dotarea cu mijloace de transport performante.
• Personalul care administrează acest sector este specializat, participă la recepţionarea produselor venite din câmp, se efectuează analize pentru a stabili: greutate hectolitrică, procent de corpuri străine, umiditate, determinarea proteinei, a glutenului, procentul de ulei la oleaginoase etc. Tot acest personal foarte competent este responsabil de păstrarea producţiei în condiţii optime în spaţiile de depozitare, urmăreşte temperatura optimă pe parcursul depozitării, umiditatea, etc. Fiecare celulă din siloz este dotată cu senzori de temperatură
şi putem face observaţii în orice moment pentru a preîntâmpina eventualele probleme. Zilnic se monitorizează pe calculator activitatea pe fiecare celulă şi pe fiecare produs de personalul specializat care-l deserveşte.
• Produsele depozitate la AGRIMAT respectă pe tot traseul parcurs (recepţie, depozitare, uscare, condiţionare, livrare), atât cerinţele necesare asigurării calităţii cât şi cerinţele siguranţei alimentare.